CZ Books

Speciální mapa Ještědských a Jizerských horPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Josef MatouschekReprint vynikající historické mapy Josefa Matouschka z roku 1927. Mapa v měřítku 1 : 50 000 zachycuje rozsáhlé území od Lužických hor přes Jizerské hory až po západ Krkonoš. Tvůrcem mapy byl Josef Matouschek. Narodil se 4. října 1867 ve Svárově u Tanvaldu v rodině hlavního účetního Liebiegovy továrny. Po studiu na obchodní akademii v Liberci pracoval jako osobní Liebiegův sekretář. Jeho zájem o Jizerské hory a okolní krajinu se naplno rozvinul v Německém horském spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Deutscher Gebirgsverein für Jeschken- und Isergebirge). V roce 1886 se stal jeho členem a od roku 1890 byl v jeho hlavním výboru. V roce 1893 se podílel na založení liberecké sekce Německého a rakouského alpského spolku. Spolu se svým bývalým profesorem Franzem Hüblerem se podílel na prvním systematickém vyznačení turistických cest v Jizerských horách. Publikoval v novinách, časopisech a v ročenkách Horského spolku, jejichž redaktorství později převzal po již zmíněném Franzi Hüblerovi. Pracoval také v přípravném výboru pro stavbu horského hotelu na vrcholu Ještědu, dokončeného roku 1907 (a zničeného požárem v roce 1963), považovaného za největší počin spolku. Matouschek se podílel se na vydání několika map, z nichž nejvýznamnější byla mapa Ještědských a Jizerských hor (Spezial-Karte vom Jeschken- u. Isergebirge) vydaná v roce 1927 v měřítku 1 : 50 000. Vyšla v nákladu deseti tisíc výtisků ( na svou dobu neobvykle velkém). Na mapě je zachyceno rozsáhlé území od Lužických hor až po západ Krkonoš. Jsou zde zaneseny tisíce podrobností, pečlivě pojmenovány kopce, skály, průseky, cesty, řeky i potoky, památné stromy, osady a samoty, pomníčky i kříže, zaneseny turistické zajímavosti. Názvy sbíral Matouschek od lesníků, dřevařů i domorodců. Mapa byla vytvořena na podkladě rakouské vojenské mapy 1 : 25 000 a byla první mapou tohoto regionu s vrstevnicemi. Před vypuknutím 2. světové války dokončoval Matouschek druhé, doplněné a opravené vydání, protože první bylo již rozebráno a po mapě byla stále poptávka. Přestože práci dokončil, po německém záboru Sudet k vydání již nedošlo a několik málo dochovaných neúplných tisků této "Matouschek's Neue Spezial-Karte vom Jeschken- u. Isergebirge 1938" patří k největším regionálním vzácnostem. Josef Matouschek zemřel v Liberci 12. července 1945....celý text


Internetová informační služba (IIS) Manager Windows 10 Chybí. Matouschkova mapa Jetdských a Jizerských hor z roku 1927. JJHS Jizerskojetdský horský spolek. Wikimedia Commons Speciální mapa Jetdských a Jizerských hor tzv. Kompletní technická specifikace produktu Matouschkova Speciální mapa Polomených hor 1932 reprint a dalí informace o produktu.


Ještěd Mapa

Centennial vysoká škola vakcína. Kariérní rozvoj granty pro jednotlivce. Speciální mapa Jetdských a Jizerských hor tzv. DPH 499 K Cena pro leny klubu typu B 449 K Cena pro leny klubu typu C 449 K. Über bemerkenswerte und geheimnisvolle Orte im Jeschkengebirge Vestec povídání o krajin a lidech Vratislavice nad Nisou Vyprávní o straidlech pízracích a podivných úkazech . Mapa v mítku 1 50 000 zachycuje rozsáhlé území od Luických hor pes Jizerské hory a po západ Krkono. Kompletní informace k výbru. Akoliv dnes ji máme mapy podrobnjí a . Jarní flower fakta. do 749 K 19 750 K 1 499 K 170 1 500 K 2 999 K 77 3 000 K a více 5 Hodnocení host. birge Speciální mapa Jetdských a Jizerských hor v mítku . Walt Massey Columbia, MS. Struná charakteristika Jizerskojetdský horský spolek vydal mapu kterou její tvrce Josef Matouschek nazval Matouschkova nová speciální mapa Jetdských a Jizerských hor a která se mla stát po jedenácti letech v roce 1938 mladí sestrou jeho stejního díla tedy Speciální mapy Jetdských a Jizerských hor z roku 1927. Cena 67 K Zboí za akní ceny slevy. Mlo jít o mladí sestru populární mapy z roku 1927.

Science den dnes život.


Elektronické knihy PDF epub Speciální mapa Ještědských a Jizerských hor PDF. PDF knihy ke stažení Josef Matouschek.

Jizerky Mapa Jizerská 50 Mapa Mapa Jizerské Hory Staré Mapy Sudety Jizerské Hory Mapa