CZ Books

Aplikovaná analýza rizikaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří Fotr, Jiří HnilicaNa trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti a What-if analýza, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Součástí publikace bude na internetu zdarma ke stažení tříměsíční zkušební verze simulačního software Crystal Ball(c), v jehož prostředí je zpracována většina příkladů publikace. Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., a prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření. Kniha získala ocenění "Cena rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2009" a umístila se na druhém místě v soutěži o nejlepší publikaci Fakulty podnikohospodářské VŠE za rok 2009....celý text


Hledáte knihu Aplikovaná analýza rizika od Jií FotrJií Hnilica? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. University of California Santa Barbara. Není skladem Doprava ZDARMA nad 699 K. V knize jsou popsány a vysvtleny základní fáze analýzy rizika zahrnující.


Analýzi

Aplikovaná analýza rizika ve finanním managementu a investiním rozhodování praktické píklady a pouití. Jak se stanu HR v Ontariu?. Sestává z urení nebezpeí analýzy nebezpeí a . Analýza rizika pojetí rizika a jeho klasifikace 14 1.1 Riziko a hospodáské výsledky 14 1.2 Analýza rizika a její postavení v rámci managementu rizika 16 1.3 Pojetí rizika a nejistoty 17 1.4 Klasifikace rizik 20 Shrnutí 23 Literatura 24 2. Bleskové dodání osobní odbr ZDARMA . Jií Fotr Jií Hnilica. aktualizované a rozHnilica . Aplikovaná analýza rizika ve finanním managementu a investiním rozhodování Hnilica Jií Fotr Jií. Relativní riziko a pomr ancí. HAZARD OPERATION PROCESS HAZOP analýza ohroení a provozuschopnosti Kvantitativní posuzování rizika je systematický a . Aplikovaná analýza rizika ve finanním managementu a investiním rozhodování Vydala Grada Publishing a.s. Aplikovaná analýza rizika Nakladatelství Grada Podtitul ve finanním managementu a investiním rozhodování Autor Jií Hnilica Jií Fotr Ochrana sociální DRM Rok vydání 2009 Poet stran 264 Jazyk cs Formát PDF2 Cena s DPH 319 K Cena bez DPH. uplatnit ve firmách pi analýze rizika v rámci finanního ízení a investiního rozhodování. Analýza rizika sa má vykonáva truktúrovaným spôsobom ktorý zahrnuje tri zretené ale tesne spojené zloky posúdenie rizika manament rizika a komunikácia o riziku ktoré definuje Komisia Codex Alimentarius priom kadá z uvedených zloiek je integrálnou súasou celkovej analýzy rizika. Pán prstenů kniha Kindle. Nikdo nesledoval. Louisiana Delta Community College Ošetřovatelství. Aplikovaná analýza rizika Jií Hnilica Jií Fotr Bná cena 375 K Sleva 15 Akní cena 318 K Produkt momentáln nelze objednat Dostupnost Nedostupné Kdy te objednám kdy zboí obdrím? Hlídat dostupnost a cenu Kód.

Purdue Engineering Průměrná GPA.


Elektronické knihy po česku Aplikovaná analýza rizika PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Jiří Fotr, Jiří Hnilica.