CZ Books

Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroniPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milan Svoboda, Jan HeinzlKniha představuje první česky psaný souhrnný výklad dějin Hejnic, mariánského poutního místa, kde byla od středověku uctívána Panna Marie. Stručná historie této lokality v Jizerských horách na severu Čech je podána od 14. do 20. století. Autoři se věnují řádu františkánů, který po vzniku kláštera roku 1691 pečoval o poutní místo až do jara 1950. Tehdy byl klášter státní komunistickou mocí zlikvidován a následujících pět let sloužil jako místo perzekuce mužských i ženských řádů a kongregací.Pozornost je věnována zvláště čtyřem generacím hrabat z Gallasu. Gallasové vlastnili Hejnice v rámci své domény na Frýdlantsku v letech 1634–1759. Poté je převzali do patronátu Clam­-Gallasové, kteří o ně pečovali další čtyři generace do jejich konfiskace roku 1945. Autoři přibližují osudy nejvýznamnějších příslušníků těchto šlechtických rodin a také jejich sídla v Čechách, na Moravě a v Rakousku. Hejnický kostel Navštívení Panny Marie sloužil rovněž jako rodová hrobka, které je zde věnována pozornost. Knihu doplňuje soupis donátorů a příbuzných, pohřbených v hejnickém chrámu, jejich obsáhlý rodokmen, bohatá obrazová příloha a překlady českých textů a popisků do němčiny....celý text


Slovo moduly 1 3: Sam Capstone zkouška. 100 1 hodnocení. Matyá Gallas ClamGallasv palác v Praze ClamGallasovský palác ve Vídni . Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren.


Zs Hejnice

Obrácení auta. Prohlédnte si píklady pekladu poutní místo ve vtách poslouchejte výslovnost a ute se gramatiku. UCSF MEPN 2021. HBCU Legends. Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice. St Xavier's College Kolkata odříznut 2019 pro BCOM. 11 FRÝDLANTSKO INFORMUJE NOVÁ KNIHA HRABATA Z GALLASU CLAMGALLASU A HEJNICE POUTNÍ MÍS TO A JEHO PATRONI je v prodeji od zaátku dubna v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích za cenu 350 K a na mstském informaním centru Frýdlant v budov radnice. Koupit Koupit eknihu. Anglická literatura pro třídu 7. Hrabata z Gallasu ClamGallasu a Hejnice. Milan SVOBODA Jan HEINZL Hrabata z Gallasu ClamGallasu a Hejnice. Hrabata z Gallasu ClamGallasu a Hejnice Poutní místo a jeho patroni. Hrabata z Gallasu ClamGallasu a . Biografie a memoáry Literatura nauná Historie.

Použité knihy Edinburgh.


Čtení PDF dokumentů Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni PDF. Jak stahovat e-knihy Milan Svoboda, Jan Heinzl.