CZ Books

Péče o staré občany: Učebnice pro obor sociální činnostPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana MlýnkováUčebnice pro předmět péče o staré občany zahrnuje obecnou část, která teoreticky shrnuje problematiku stáří, potřeb seniorů, jejich komunikace a vztahy s okolím. Ve speciální části jsou shrnuty informace o péči o starého člověka s různými chorobami a potížemi. Publikace se zaměřuje na ošetřování seniorů v domácím prostředí a také v pobytovém zařízení. V úvodu každé kapitoly autorka uvádí informace, které již žáci načerpali v předchozím studiu z odborných předmětů - např. navazuje na předmět zdravotní nauka, pečovatelství a psychologie....celý text


GRADA Publishing. Liberální antonymní politické. Www.nctb.gov.bd Class 9 2015. Nepostradatelnými subjekty pro moné vyzkouení programu byly reminiscenní terapeut canisterapeut autorka práce a hlavn klienti Senior Residence Klamovka v jejich prostorách se ve odehrávalo.


Péče O Staré

Ve speciální ásti jsou shrnuty informace o péi o starého lovka s rznými chorobami a potíemi. Praha Grada 2011. Uebnice pro pedmt pée o staré obany zahrnuje obecnou ást která teoreticky shrnuje problematiku stáí poteb senior jejich komunikace a vztahy s okolím. Pée o staré obany uebnice pro obor sociální innost. Assamese Literature Quiz. Zdravotní nauka 1. Získané poznatky bakaláské práce bude moné vyuít jako zdroj o aktivizaþních þinnostech a sociální práci v klubu pro seniory Staromstská v ýeských Budjovicích a také jako podklad pro zlepování slueb v tomto zaízení. Uebnice pro obor sociální innost Jana Mlýnková. Témaánr pée o seniory gerontologie zdravotnsociální pée oetovatelská pée Poet stran 192 Cena 118 . University of Sciences Majors. 420 234 264 401 fax 420 234 264 400 email obchodgrada.cz www.grada.cz Peovatelství 2.

Nejbezpečnější země v Asii pro sólové ženské cestovatele.


Čtení PDF dokumentů Péče o staré občany: Učebnice pro obor sociální činnost PDF. Katalog e-knih v praze Jana Mlýnková.

Sociální Činnost