CZ Books

Zákoník práce 2017PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ladislav Trylč, Zdeněk SchmiedNespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých ucelených oblastí pracovněprávní úpravy. Aktuálnost tohoto vydání spočívá zejména v zohlednění významných změn, k nimž došlo v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce, především v oblasti odměňování (postupné zvýšení platových tarifů ve státní službě, ve veřejných službách a správě a zejména v úrovni minimální mzdy), byť v samotném zákoníku práce v průběhu roku 2016 k zásadním změnám nedošlo. Hlavním cílem této publikace je poskytnout nejširší odborné i laické veřejnosti praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na její běžné praktické potřeby. (zdroj: anag.cz)...celý text


PDF Prohlížeč App Android. Pracovní doba dle zákoníku práce od roku 2017. Nouzové přijímání ppt. platu a iné. Studentské náklady na studenta.


Zákoník Práce

Zákon zákoník práce. Tereza Erényi LL.M.Mgr. Hlavní navigace. Celé jízdní stipendia Kalifornie. Zákonník práce Zákonník práce anglická verzia Labour Code Full Wording 2013.PDF Nariadenie vlády Slovenskej republiky. kterým se mní a dopluje zákoník práce 3. Život vědy Venture Capital.

Požadavky na programy společnosti Stipendium.


Univerzitní knihovna Zákoník práce 2017 PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Ladislav Trylč, Zdeněk Schmied.

Zakonik Prace